Privacy


Deze website kunt u anoniem bezoeken. Als u via de website persoonsgegevens aan ons doorgeeft, garanderen wij u dat we deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het door u gevraagde doel. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Gegevens die door uw bezoek aan onze site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de website te optimaliseren.

Privacy statement


RPO masters neemt de privacy van de bezoekers van deze website uiterst serieus, en heeft daarom deze privacy verklaring opgesteld. Hieronder wordt uitgelegd hoe wordt omgegaan met persoonlijke informatie die wordt verkregen via deze website, www.rpomasters.nl, welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken en wat wij doen om uw privacy optimaal te beschermen in het kader van onze dienstverlening. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt: – Verwerking van gegevens en verstrekking aan derden: Alle gegevens die binnen de site van RPO masters worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden verstrekt of openbaar worden gemaakt. Wij vragen en verzamelen informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen wanneer u zich bijvoorbeeld registreert als gebruiker/bezoeker van de site. Deze informatie kan onder andere inhouden: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere informatie. De gegevens die door ons worden opgeslagen, tenzij dit noodzakelijk is om wettelijke verplichting na te kunnen komen, noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen RPO masters en de bezoeker gesloten overeenkomst, ter vrijwaring van een vitaal belang van de bezoeker, dan wel als u daarvoor ondubbelzinnig en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Gebruik van gegevens algemeen


Bij het invullen van ons contactformulier wordt u gevraagd om vrijwillig persoonlijke informatie zoals uw adres, email en telefoonnummer op te geven. U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek te laten verwijderen, door een email te sturen naar info@rpomasters.nl. RPO masters stuurt een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

Beveiliging


Alle gegevens, die via deze website worden verzameld, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, waartoe alleen RPO masters toegang heeft. Hoewel wij ons uiterste best doen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, via diverse fysieke en elektronische protocollen, kunnen wij de veiligheid van de gegevens die u ons verstrekt niet voor 100% garanderen. Wij raden iedereen, die gebruik maakt van internet, dan ook aan om voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van zijn of haar privacy, zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden en het gebruik maken van een beveiligde browser.

Cookies


De RPO masters site maakt gebruik van cookies. Dit is een internet technologie die het mogelijk maakt inzicht te krijgen in het gebruik van de site. Zo weten wij meer over de bezoeken, als het gaat om de duur, het soort informatie, enzovoort. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om de inrichting van onze site te optimaliseren, het helpt ons uw voorkeuren voor onze diensten na te gaan en daarmee onze dienstverlening constant te verbeteren. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, maar wel om computers te identificeren. Bijna elke browser accepteert cookies, tenzij u deze functie op uw computer uitzet.

Instemming met privacy verklaring

RPO masters behoudt zich het recht voor om bovenstaand beleid te wijzigen op elk gewenst moment. Als u de RPO masters site gebruikt geeft u aan dat u instemt met de privacy verklaring zoals die op dat moment op de site is weergegeven. Als u vragen heeft met betrekking tot de privacy voorwaarden of de site zelf, kunt u contact opnemen met: RPO masters via email info@rpomasters.nl.